Aquest sí. Ho has aconseguit!

Vols obrir l’estoig? Tal volta necessites ficar-te un casc.